18.10.2021
 

 

Χορωδια > Αρχείο
#WeRemember
Emmanuel
Codex Ensemble - Jewish Community of Thessaloniki, Choir - Kostis Papazoglou
Ken ve tu pantalon duble - Το γελεκάκι που φορείς
Kuando el rey Nimrod
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-ΜΑΙΟΣ 2013
Ανακοίνωση Χορωδίας