22.09.2021
 

 

Αλληλεγγύη - Αρωγή

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης υλοποιεί πρόγραμμα Κοινωνικών Υπηρεσιών για τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος που χρηματοδοτείται από τον οργανισμό: Claim Conference - Conference on Jewish Material Claims Against Germany

_____________________Η αρωγή της Κοινότητας στην εκπαίδευση, πέραν της λειτουργίας του Εβραϊκού Δημοτικού Σχολείου, επεκτείνεται και στους μαθητές γυμνασίων - λυκείων και στους σπουδαστές ανωτέρων - ανωτάτων σχολών. Οι άποροι ενισχύονται με επιχορηγήσεις και δάνεια, ενώ στους άριστους φοιτητές απονέμονται υποτροφίες.

 

Η Κοινότητα επιχορηγεί με χρηματικά βοηθήματα τα άπορα μέλη της και έχει εγκαινιάσει πρόσφατα μία σειρά μέτρων για την ενίσχυση των νέων ζευγαριών, με σκοπό την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Λειτουργεί επίσης ένα ταμείο δανείων προς τους επαγγελματίες και βιοτέχνες. Διατηρεί ιατρείο και παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα άπορα μέλη της.