20.04.2024
 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Δελτίο Τύπου
Θεσσαλονίκη 17/1/2023
«ΙΩΣΗΠΟΣ» Ψηφιακό αποθετήριο ιστορικής μνήμης και πολιτισμού των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος 

Δελτίο Τύπου Θεσσαλονίκη 17/1/2023


«ΙΩΣΗΠΟΣ» Ψηφιακό αποθετήριο ιστορικής μνήμης και πολιτισμού των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος 

 

 

Στις 17 Ιανουαρίου 2023 ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης κος Δαυίδ Σαλτιέλ και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Oμίλου ΟΤΕ κος Μιχάλης Τσαμάζ υπέγραψαν την σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ιώσηπος» Ψηφιακό αποθετήριο ιστορικής μνήμης και πολιτισμού των Ισραηλιτικών  Κοινοτήτων Ελλάδος.

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ψηφιοποίηση, η τεκμηρίωση και η ψηφιακή διαχείριση των αρχείων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Ρόδου και του Οργανισμού Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (Ο.Π.Α.Ι.Ε.).

 

Παράλληλα αξιοποιώντας τις καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής θα αναπτυχθούν ψηφιακές εφαρμογές με εκπαιδευτικό χαρακτήρα για την προβολή του υλικού και άυλου πολιτιστικού αποθέματος, με σεβασμό στην ιστορική μνήμη των Ελληνικών Εβραϊκών Κοινοτήτων.

 

Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί να διασώσει την Ιστορική μνήμη, τον πολιτιστικό  πλούτο του Ελληνικού Εβραϊσμού,  να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο προς την έρευνα προσελκύοντας επιστήμονες από όλο τον κόσμο με σκοπό την ενίσχυση των Εβραϊκών σπουδών στην χώρα.

Η ψηφιακή προβολή των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδας θα συμβάλει και στην γενικότερη τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

 

Ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες σελίδες θα δεχθούν ψηφιακή επεξεργασία και τεκμηρίωση με σκοπό να είναι ψηφιακά διαχειρίσιμες και διαδικτυακά αναζητήσιμες.

 

Το υλικό παρουσιάζει μια ειδολογική ποικιλομορφία κυρίως στο γεγονός ότι είναι πολύγλωσσο, σε σπάνια γραφή και κατά κανόνα χειρόγραφο. Η γλώσσα είναι συχνά η ladino που ήταν η μητρική γλώσσα του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού των Εβραίων που έζησαν στο γεωγραφικό ελληνικό χώρο όπως τον ξέρουμε σήμερα και  βασίζεται στην Ισπανική, Εβραϊκή και Αραβική.

 

Αξιοποιώντας την πολιτιστική παράδοση των Κοινοτήτων θα αναπτυχθούν ψηφιακές εφαρμογές όπως: α. η Ιστορική ψηφιακή ανασύνθεση της Εβραϊκής Κοινότητας  Θεσσαλονίκης από τον 18ο αιώνα έως τις αρχές του 20ου αιώνα, β. η Εβραϊκή μουσική παράδοση στον ελλαδικό χώρο, γ. Ελληνοεβραϊκή Προσωπογραφία, δ. ο ψηφιακός «¶τλας» του Ελληνοεβραϊκού Πολιτισμού, ε. Εβραϊκοί περίπατοι στην Αθήνα (Ρωμανιώτικος) καθώς και παρουσίαση εκθεμάτων του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης με επαυξημένη πραγματικότητα (AR).

 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 18 μήνες και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 4.530.464,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ενδιάμεσος φορέας Διαχείρισης είναι η Ειδική υπηρεσία Διαχείρισης προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.