08.08.2020
 

 

Επιστροφή προπολεμικών αρχείων της Ι.Κ.Θ από το Ινστιτούτο YIVO

Στις 12 Ιουλίου 2009, σε ειδική εκδήλωση στη Ν. Υόρκη, παρουσιάστηκε από το Κέντρο για την Εβραϊκή Ιστορία ΥΙVO το ψηφιοποιημένοκαι καταλογοποιημένο μέρος του προπολεμικού αρχείου της Ι.Κ.Θ. που βρίσκεται στη Ν. Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της τελετής παραδόθηκε σε εκπρόσωπο της Ι.Κ.Θ. ψηφιακό αντίγραφο των αρχείων, μικροφίλμ καθώς και αναλυτικός κατάλογός τους.

 

Tα έγγραφα αυτά αποτελούν μέρος του αρχείου που τηρούσε η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης πριν από τον B ’ Παγκόσμιο Πόλεμο και κατασχέθηκε από τις Γερμανικές Δυνάμεις Κατοχής το 1943. Περιέχουν, μεταξύ άλλων, αποσπάσματα από τα μητρώα που τηρούσε η Ι.Κ.Θ την εποχή, τα αρχεία του Μπεθ Ντιν 5, οικονομικά αρχεία, αλληλογραφία κλπ.