14.08.2020
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟ ΕΝΤΟΣ ΓΚΕΤΟ

Παραθέτουμε ανακοίνωση της ιστοσελίδας των γερμανικών αποστολών στην Ελλάδα, με θέμα πρόγραμμα αποζημιώσεων της Γερμανικής Κυβέρνησης που αφορά περιπτώσεις εργασίας εντός γκέτο, που έγινε όμως, αλλά με ίδια βούληση.

Αναθεώρηση της Οδηγίας της γερμανικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την καταβολή αποζημίωσης σε θύματα διωγμών, ως αναγνώριση της εργασίας σε γκέτο, η οποία δεν συνιστούσε καταναγκαστική εργασία, από 20 Ιουλίου 2011

Ο νόμος για την χορήγηση συντάξεων λόγω απασχόλησης σε γκέτο ψηφίστηκε το 2002 με σκοπό να καταστεί δυνατή η καταβολή συντάξεων και σε περιπτώσεις εργασίας εντός του γκέτο, που έγινε όμως χωρίς εξαναγκασμό, αλλά με ίδια βούληση.

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε στις 6 Οκτωβρίου 2007 μια οδηγία, σύμφωνα με την οποία θα μπορούσε να δοθεί τουλάχιστον μια εφάπαξ αποζημίωση ύψους 2.000 Ευρώ σε περιπτώσεις ατόμων που είχαν υποβάλλει αίτηση για καταβολή σύνταξης λόγω απασχόλησης σε γκέτο και η αίτησή τους είχε απορριφθεί. Τον Ιούνιο του 2009 το Ομοσπονδιακό Κοινωνικό Δικαστήριο αποφάσισε σε αρκετές υποθέσεις υπέρ της απλοποίησης των προϋποθέσεων χορήγησης σύνταξης λόγω απασχόλησης σε γκέτο (η απλοποίηση αφορούσε τα κριτήρια της εκούσιας απασχόλησης, της αμοιβής και του ορίου ηλικίας).

Η αναθεωρημένη οδηγία της 20ής Ιουλίου 2011, η οποία ισχύει αναδρομικά από την 6η Οκτωβρίου 2007, λαμβάνει υπόψη της τα νέα δεδομένα βάσει των αποφάσεων του Ομοσπονδιακού Κοινωνικού Δικαστηρίου. Η τροπολογία, για την εφαρμογή της οποίας η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας θα διαθέσει το ποσό των 52 εκατομμυρίων Ευρώ, προβλέπει τα εξής:

  • Δεν θα απαιτηθεί η επιστροφή της εφάπαξ αποζημίωσης από εκείνους, στους οποίους θα αναγνωριστεί αναδρομικά δικαίωμα καταβολής σύνταξης και στους οποίους έχει ήδη αναγνωριστεί και καταβληθεί η αποζημίωση ύψους 2.000 ευρώ.
  • Για όσους έχουν επιστρέψει την εφάπαξ αποζημίωσή λόγω της χορήγησης σύνταξης ή την έχουν συμψηφίσει με μεταγενέστερη καταβολή σύνταξης, το ποσό αυτής της επιστροφής/αυτού του συμψηφισμού, θα επιστρέφεται και πάλι στον δικαιούχο.
  • Οι αιτήσεις αποζημίωσης, η επεξεργασία των οποίων είχε ανασταλεί λόγω της υποβολής παράλληλων αιτήσεων για την χορήγηση σύνταξης, θα διεκπεραιωθούν κανονικά.
  • Δεδομένης της απλούστευσης των προϋποθέσεων χορήγησης σύνταξης λόγω απασχόλησης σε γκέτο, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης ύψους 2.000 Ευρώ, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των αιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα ή στα ενημερωτικά φυλλάδια του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών (σε γερμανική και αγγλική γλώσσα).

www.bundesfinanzministerium.de

 

Το πρόγραμμα προσφέρει εφάπαξ αποζημίωση ύψους €2.000, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 31 Δεκεμβρίου 2011 στη διεύθυνση:

Bundesamt für zentrale Dienste

und offene Vermögensfragen

53221 Bonn

Στα παρακάτω links μπορείτε να βρείτε υπόδειγμα της αίτησης προς συμπλήρωση καθώς και συνοδευτικά έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία και το εν λόγω πρόγραμμα.

01_InformationSheet.pdf

BAnz_Anerkennungsrichtlinie.pdf

Payment in Recognition of Work in a Ghetto.pdf

PR Greek.pdf