13.08.2020
 

 

Επιστημονική συνάντηση "Archives of Memory" από την Ομάδα για τη Μελέτη της Ιστορίας των Εβραίων της Ελλάδας

 H Ομάδα για τη Μελέτη της Ιστορίας των Εβραίων της Ελλάδας οργανώνει στο Βόλο σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις 24-25 Φεβρουαρίου 2012 επιστημονική συνάντηση με τίτλο "Archives of Memory".


Η συνάντηση εστιάζει στις οπτικοακουστικές μαρτυρίες του Ολοκαυτώματος καθώς και σε ζητήματα μεθόδου που η χρήση τους ως τεκμηρίων εγείρει. Η συνάντηση αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος «Από το Μεσοπόλεμο στην Ανασυγκρότηση» .

«Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικοακουστικές μαρτυρίες του Ολοκαυτώματος".


Το ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης.

Κύριος σκοπός του ερευνητικού προγράμματος ήταν η κατασκευή μιας βάσης δεδομένων.


Η βάση αυτή συγκεντρώνει για πρώτη φορά δεδομένα από 1.022 οπτικές ή ακουστικές μαρτυρίες 853 Εβραίων της Ελλάδας επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Οι μαρτυρίες αυτές συλλέχθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους, γλώσσες και τόπους και βρίσκονται σήμερα κατατεθειμένες σε οργανωμένα αρχεία ή σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.


Η βάση δεδομένων συγκεντρώνει στοιχεία από τις διάσπαρτες αυτές μαρτυρίες, τις αποδελτιώνει και τις συγκροτεί σε ένα ενιαίο σώμα. Αποτελεί οδηγό σε ένα «νοητό αρχείο» ,το οποίο προσφέρεται στην επιστημονική κοινότητα και στον κάθε πολίτη.


Μπορείτε να επισκεφθείτε και να χρησιμοποιήσετε τη βάση στη διεύθυνση: http://gjst.ha.uth.gr/el/index.php


Πρόγραμμα συνάντησης