09.08.2020
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι.Κ.Θ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ [ARTICLE-2-FUND].

Ως αποτέλεσμα πρόσφατων διαπραγματεύσεων της Claims Conference με την Γερμανική Κυβέρνηση επετεύχθη τροποποίηση ενός εκ των κριτηρίων του προγράμματος παροχής σύνταξης [Article-2-Fund] στους επιζώντες του Ολοκαυτώματος.

Συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις αυτών που διέφυγαν τη σύλληψη, ζώντας εν κρυπτώ σε περιοχή που βρισκόταν υπό Ναζιστική Κατοχή,  δεν απαιτείται πλέον η συμπλήρωση χρονικού διαστήματος 18 αλλά 12 μηνών. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από 1/1/2012.

Όσα από τα μέλη της ΙΚΘ είχαν υποβάλει αίτηση προς την Claims Conference και μετά την εξέτασή της είχαν λάβει απορριπτική απάντηση, στην οποία αναφέρεται ότι η αίτηση δεν μπορεί να εγκριθεί διότι ο αιτών ή η αιτούσα δεν συμπληρώνει 18 μήνες ζωής εν κρυπτώ σε περιοχή που βρίσκονταν υπό Ναζιστική Κατοχή, μπορούν να ζητήσουν την επανεξέταση της αίτησής τους.

Υπενθυμίζουμε ότι όπως αναφέρονταν και στις σχετικές επιστολές της Claims Conference οι αιτήσεις αυτές ουσιαστικά δεν είχαν απορριφθεί αλλά είχαν τεθεί σε κατάσταση αναμονής ώστε να ενεργοποιηθούν εκ νέου σε περίπτωση διαφοροποίησης των όρων του προγράμματος. Ως εκ τούτου είναι ξεκάθαρο ότι δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης.

Παρ’ όλα αυτά επιθυμώντας να συνδράμουμε τις προσπάθειες των μελών μας αναφορικά με το πρόγραμμα συντάξεων Article-2-Fund τόσο υπό τις τρέχουσες συνθήκες όσο και στο μέλλον παρακαλούμε:

  1. 1.      Να ενημερώσετε τις υπηρεσίες της ΙΚΘ για το αν λαμβάνετε αυτή τη στιγμή σύνταξη – ανά τριμηνία – μέσω του Article-2-Fund.
  2. 2.      Να προσκομίστε στις υπηρεσίες της ΙΚΘ αντίγραφο της απορριπτικής επιστολής σε περίπτωση που η αίτηση σας είχε απορριφθεί ως αποτέλεσμα της μη-συμπλήρωσης του απαιτούμενου 18-μηνου ζωής εν κρυπτώ σε περιοχή που βρίσκονταν υπό Ναζιστική Κατοχή,

Η Κοινότητά μας σκοπεύει, εφόσον ευοδωθεί η διαδικασία συλλογής στοιχείων, να ζητήσει και από πλευράς της, την επανεξέταση των περιπτώσεων αυτών. Τέλος σε ότι αφορά τα άτομα που είχαν απορριφθεί γιατί δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος Article-2-Fund σας ενημερώνουμε ότι σήμερα για το υπολογισμό του ετήσιου εισοδήματος:

Α) λαμβάνεται υπόψιν μόνο το εισόδημα του αιτούντα και όχι αυτό του/της συζύγου.

Β) Το ετήσιο εισόδημα των αιτούντων δεν πρέπει να ξεπερνά τα $16.000 (περί τα 12.000 ευρώ).

Γ) κατά τον υπολογισμό του ετήσιου εισοδήματος, σε σχέση με το προαναφερθέν όριο, δεν λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα που προέρχονται από οιοδήποτε τύπο σύνταξης (επαγγελματική, αναπηρική, χηρείας κλπ.).

Αν η αίτησή σας είχε απορριφθεί λόγω εισοδήματος παρακαλούμε να εξετάσετε αν με βάση τα παραπάνω είναι δυνατή η αίτηση επανεξέτασης-ενεργοποίησής της.

αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Article-2-Fund στην αγγλική γλώσσα, μπορείτε να βρείτε στο website της Claims Conference, πατώντας εδώ.