14.08.2020
 

 

Ψηφιοποίηση Αρχείου ΙΚΘ

Ολοκληρώθηκε το έργο της ψηφιοποίησης του Αρχείου της ΙΚΘ που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το United States Holocaust Memorial Museum και την Claims Conference.

Από το 2007 που ξεκίνησε το έργο μέχρι την ολοκλήρωσή του τον Αύγουστο του 2012 ψηφιοποιήθηκαν και διασώθηκαν περίπου 1,000,000 σελίδες σπάνιου αρχειακού υλικού.