08.08.2020
 

 

Το έργο «Ευρωπαϊκή Υποδομή για την Έρευνα του Ολοκαυτώματος» [European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)] μελετά τα ελληνικά αρχεία που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα

Το Ολοκαύτωμα, μία ακόμη ελληνική τραγωδία

 

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2012

 

Το ερευνητικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρωπαϊκή Υποδομή

για την Έρευνα του Ολοκαυτώματος» (EHRI) επικεντρώνεται αυτό το

διάστημα στα αρχεία και στις συλλογές που σχετίζονται με το

Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα.

Λιγότερο από το ένα πέμπτο του εβραϊκού

πληθυσμού της Ελλάδας επέζησε από το ναζιστικό τρόμο. Πριν τον Β

Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα ζούσαν 70.000-80.000 Εβραίοι, η

συντριπτική πλειοψηφία των οποίων κατοικούσαν επί αιώνες στη

Θεσσαλονίκη. Οι περισσότεροι από αυτούς μεταφέρθηκαν στα

στρατόπεδα συγκέντρωσης και δολοφονήθηκαν. Σήμερα, μόνο 1.000

έως 2.000 Εβραίοι ζουν στην Θεσσαλονίκη και άλλοι 3.000 περίπου

στην Αθήνα. Η ενασχόληση με το πλήρες μέγεθος γεγονότων όπως αυτό

θα ενισχύσει αναμφίβολα την κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια να

διασφαλιστούν τα αποδεικτικά στοιχεία του Ολοκαυτώματος.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2012, εμπειρογνώμονες και ειδικοί της περιόδου του

Ολοκαυτώματος, καθώς και εκπρόσωποι των ελληνικών αρχείων, θα

συναντηθούν στην Αθήνα γι’ αυτό το σκοπό. Στόχος τους είναι να

εξετασθούν όλες οι σχετικές με το Ολοκαύτωμα συλλογές που

φιλοξενούνται στα κρατικά αρχεία, σε Εβραϊκά μουσεία αλλά και σε

ιδιωτικούς φορείς σε όλη τη χώρα. Οι πηγές καλύπτουν τόσο τον πόλεμο

όσο και τη μεταπολεμική περίοδο και περιλαμβάνουν όχι μόνο κρατικά

έγγραφα και αναφορές, αλλά επίσης, για παράδειγμα, ιδιωτικές συλλογές

από θύματα και Εβραϊκές κοινότητες. Το EHRI συγκεντρώνει σημαντικές

συλλογές που περιλαμβάνουν έγγραφα όπως δελτία καταγραφής, από μέλη

της Εβραϊκής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη πριν την απέλασή τους. Το

EHRI φιλοδοξεί να εντοπίσει ακόμη περισσότερες πηγές που σχετίζονται με

τα τραγικά αυτά γεγονότα.

Το EHRI – «Ευρωπαϊκή Υποδομή για την Έρευνα του

Ολοκαυτώματος» - είναι ένα έργο αφιερωμένο στην προσβασιμότητα των

συλλογών που σχετίζονται με την ιστορία του Ολοκαυτώματος σε ένα

περιβάλλον διαθέσιμο μέσω διαδικτύου. Το EHRI θα συνδέσει βασικές

συλλογές και αρχεία που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα. Είκοσι

οργανισμοί και δεκατρείς χώρες συνεργάζονται ήδη εδώ και δύο χρόνια για

αυτό το σκοπό.

Το 2011 αναπτύχθηκε η αρχική δομή λεξικού όρων του EHRI, το οποίο

περιέχει λέξεις κλειδιά για τη μελέτη του Ολοκαυτώματος, και αποτελεί τη

βάση για την μηχανή αναζήτησης του Έργου. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν

ήδη 42 εθνικές αναφορές, οι οποίες σύντομα θα είναι διαθέσιμες στο

διαδίκτυο, καθώς επίσης 12 συνεργάτες έχουν εκπονήσει έρευνα σε

μοναδικές υποδομές που μετέχουν στο έργο: το Ινστιτούτο Σύγχρονης

Ιστορίας (Γερμανία), Shoah Memorial (Γαλλία), Εβραϊκό Μουσείο Πράγας

(Τσεχία), NIOD - Ινστιτούτο Σπουδών για τον Πόλεμο, το Ολοκαύτωμα και

τις Γενοκτονίες (Ολλανδία) καθώς και το Yad Vashem (Ισραήλ).

Το έργο EHRI χρηματοδοτείται από το 7_ Πρόγραμμα Πλαίσιο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από το Ολλανδικό Ινστιτούτο

Σπουδών για τον Πόλεμο, το Ολοκαύτωμα και τις Γενοκτονίες (NIOD). Το

EHRI είναι ένα πρόγραμμα μεγάλης επιστημονικής σημασίας διότι

συγκεντρώνει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο Εθνικών Αρχείων

Ολοκαυτώματος με σκοπό να ενθαρρυνθεί η έρευνα, να διευκολυνθεί η

πρόσβαση και να διατηρηθεί το υλικό για το Ολοκαύτωμα. Το Ερευνητικό

Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών

και της Γνώσης «Αθηνά» με την Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας είναι ο

μοναδικός Έλληνας εταίρος του Έργου.