18.10.2021
 

 Για τις δραστηριότητες του Εβραϊκού Δημοτικού Σχολείου,

 

παρακαλούμε επισκεφτείτε το


http://www.pj-school.org/

 

.