13.08.2020
 

 

Παρουσίαση νέας έκδοσης του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος: Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae (CIJG)


 

Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος (ΕΜΕ) ανακοινώνει την παρουσίαση της νέας του επιστημονικής έκδοσης υπό τον τίτλο: Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae (CIJG) – Σύνταγμα Ιουδαϊκών και Εβραϊκών Επιγραφών από την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα (τέλη 4ου π.κ.ε./π.Χ. – 15ος αιώνας). Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018, στις 19.00, στον χώρο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (Πανεπιστημίου 22).

Η έντυπη έκδοση στοχεύει στη συγκέντρωση του συνόλου των επιγραφικών τεκμηρίων εβραϊκού ενδιαφέροντος ή περιεχόμενου, που απαντούν στον ελληνικό γεωγραφικό χώρο. Η γεωγραφική κατανομή και διαίρεση του σώματος των ιουδαϊκών και εβραϊκών επιγραφών ακολούθησε κατά κύριο λόγο τον τόπο φύλαξης των επιγραφών, με στόχο την διευκόλυνση των ερευνητών και μελετητών. Κάθε επιγραφή συνοδεύεται, εκτός από τη φωτογραφική αποτύπωσή της, και από το αντίστοιχο λήμμα της, το οποίο διαρθρώνεται σε επιμέρους πεδία καταγραφής.