13.08.2020
 

 

Η μία Θεσσαλονίκη μετά την άλλη και οι Εβραίοι μέσα σε αυτές

 

Εργαστήριο Μελέτης Νεότερου Ελληνικού Εβραϊσμού
Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, Μακρή 11, 117 42 Αθήνα, 6 μ.μ.

ΟΜΙΛΙΑ
Ευάγγελος Χεκίμογλου
«Η μία Θεσσαλονίκη μετά την άλλη και οι Εβραίοι μέσα σε αυτές»

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η διάλεξη είναι ανοικτή στο κοινό με απαραίτητη την προεγγραφή στη γραμματεία του Ινστιτούτου, nia@nia.gr, τηλ. 210-9210760. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.