21.09.2020
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αγαπητοί ομόθρησκοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 θα ξεκινήσει η καθημερινή λειτουργία της Συναγωγής «Γιαντ Λεζικαρόν».
Η Κοινότητα μας από την πρώτη ημέρα λήψης των μέτρων για την πρόληψη του πιθανού κινδύνου διάδοσης και εξάπλωσης του COVID-19 ακολούθησε κατά γράμμα τους νόμους του Κράτους και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα έχουμε φροντίσει να λάβουμε τα παρακάτω μέτρα:
α. Επειδή ο μέγιστος αριθμός πιστών που επιτρέπεται να παρευρίσκονται εντός της Συναγωγής είναι συνολικά 30 άτομα, έχουμε φροντίσει ώστε τα καθίσματα της Συναγωγής να απέχουν τουλάχιστον 1,5 μέτρο μεταξύ τους. Επειδή το μέτρο αυτό έχει περιορίσει τον αριθμό των καθισμάτων παρακαλούμε πριν επισκεφτείτε τη Συναγωγή να δηλώνετε την παρουσία σας στο τηλέφωνο 2310.275.701 (εσωτ. 140).
β. Η χρήση κοινόχρηστων βιβλίων, κιπότ, ταλέτ, τεφιλίμ δεν επιτρέπεται. Για το λόγο αυτό προτρέπουμε τον κάθε ομόθρησκο να έχει μαζί του τα ατομικά του είδη θρησκευτικής λατρείας. Έχουμε προβλέψει για την ύπαρξη κιπότ μιας χρήσης.
γ. Είναι απαραίτητο με την άφιξη στον χώρο της Συναγωγής ο κάθε ομόθρησκος να πλένει τα χέρια του με νερό και σαπούνι και να χρησιμοποιεί αντισηπτικό υγρό. Συστήνουμε τη χρήση μάσκας η οποία είναι προαιρετική και για την ασφάλεια των ομοθρήσκων έχουμε φροντίσει ώστε να υπάρχει αντισηπτικό υγρό και μάσκες μιας χρήσης στην είσοδο και στους χώρους της Συναγωγής.
δ. Στην είσοδο της Συναγωγής άτομο της Ι.Κ.Θ. θα τηρεί βιβλίο επισκεπτών με σκοπό την καταγραφή ιστορικού επισκεπτών μας.
ε. ¶τομο της Κοινότητας υποχρεωτικά θα θερμομετρεί όλους τους επισκέπτες και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στα μέλη που θα έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των 37,3 βαθμών Κελσίου.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και την ορθή τήρηση των παραπάνω κανόνων οι οποίοι είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν σύμφωνα με το αίσθημα συλλογικής κοινωνικής ευθύνης.
Με τιμή
Για την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης
Ο Πρόεδρος                       Η Γραμματέας
ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ                  ΠΙΝΤΟ ΧΑΝΑ


Αγαπητοί ομόθρησκοι,


Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 θα ξεκινήσει η καθημερινή λειτουργία της Συναγωγής «Γιαντ Λεζικαρόν».

 

Η Κοινότητα μας από την πρώτη ημέρα λήψης των μέτρων για την πρόληψη του πιθανού κινδύνου διάδοσης και εξάπλωσης του COVID-19 ακολούθησε κατά γράμμα τους νόμους του Κράτους και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα έχουμε φροντίσει να λάβουμε τα παρακάτω μέτρα:


α. Επειδή ο μέγιστος αριθμός πιστών που επιτρέπεται να παρευρίσκονται εντός της Συναγωγής είναι συνολικά 30 άτομα, έχουμε φροντίσει ώστε τα καθίσματα της Συναγωγής να απέχουν τουλάχιστον 1,5 μέτρο μεταξύ τους. Επειδή το μέτρο αυτό έχει περιορίσει τον αριθμό των καθισμάτων παρακαλούμε πριν επισκεφτείτε τη Συναγωγή να δηλώνετε την παρουσία σας στο τηλέφωνο 2310.275.701 (εσωτ. 140).


β. Η χρήση κοινόχρηστων βιβλίων, κιπότ, ταλέτ, τεφιλίμ δεν επιτρέπεται. Για το λόγο αυτό προτρέπουμε τον κάθε ομόθρησκο να έχει μαζί του τα ατομικά του είδη θρησκευτικής λατρείας. Έχουμε προβλέψει για την ύπαρξη κιπότ μιας χρήσης.


γ. Είναι απαραίτητο με την άφιξη στον χώρο της Συναγωγής ο κάθε ομόθρησκος να πλένει τα χέρια του με νερό και σαπούνι και να χρησιμοποιεί αντισηπτικό υγρό. Συστήνουμε τη χρήση μάσκας η οποία είναι προαιρετική και για την ασφάλεια των ομοθρήσκων έχουμε φροντίσει ώστε να υπάρχει αντισηπτικό υγρό και μάσκες μιας χρήσης στην είσοδο και στους χώρους της Συναγωγής.


δ. Στην είσοδο της Συναγωγής άτομο της Ι.Κ.Θ. θα τηρεί βιβλίο επισκεπτών με σκοπό την καταγραφή ιστορικού επισκεπτών μας.


ε. ¶τομο της Κοινότητας υποχρεωτικά θα θερμομετρεί όλους τους επισκέπτες και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στα μέλη που θα έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των 37,3 βαθμών Κελσίου.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και την ορθή τήρηση των παραπάνω κανόνων οι οποίοι είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν σύμφωνα με το αίσθημα συλλογικής κοινωνικής ευθύνης.

 

Με τιμή

Για την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης


Ο Πρόεδρος                       Η Γραμματέας


ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ                  ΠΙΝΤΟ ΧΑΝΑ