19.05.2024
 

 

Τμήματα επιτύμβιων στηλών από το παλαιό Εβραϊκό Νεκροταφείο

Ακολούθως της ανακάλυψης τμημάτων επιτύμβιων στηλών που προέρχονται από το παλαιό Εβραϊκό Νεκροταφείο κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούνται στην πίσω πλευρά του Ι.Ν. της Παναγίας Αχειροποίητου, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης είναι σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Η συλλογή τους και η μεταφορά τους στο χώρου του Εβραϊκού Νεκροταφείου στο Δήμο Παύλου Μελά θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.
 
Σημειώνουμε ότι το παλαιό  Εβραϊκό Νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης ένα από τα αρχαιότερα της Ευρώπης καταστράφηκε το 1942 από τους Ναζί και τους συνεργάτες τους, τροφοδοτώντας με μάρμαρα και τούβλα – ως οικοδομικά υλικά κάθε είδους κτίριο κατασκευάζονταν στη Θεσσαλονίκη ή στην ευρύτερη περιφέρειά της. 

 

Ακολούθως της ανακάλυψης τμημάτων επιτύμβιων στηλών που προέρχονται από το παλαιό Εβραϊκό Νεκροταφείο κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούνται στην πίσω πλευρά του Ι.Ν. της Παναγίας Αχειροποίητου, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης είναι σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Η συλλογή τους και η μεταφορά τους στο χώρου του Εβραϊκού Νεκροταφείου στο Δήμο Παύλου Μελά θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών. 

 

Σημειώνουμε ότι το παλαιό  Εβραϊκό Νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης ένα από τα αρχαιότερα της Ευρώπης καταστράφηκε το 1942 από τους Ναζί και τους συνεργάτες τους, τροφοδοτώντας με μάρμαρα και τούβλα – ως οικοδομικά υλικά κάθε είδους κτίριο κατασκευάζονταν στη Θεσσαλονίκη ή στην ευρύτερη περιφέρειά της.