13.08.2020
 

 

Συνέδριο με θέμα τα περιουσιακά στοιχεία της περιόδου του Oλοκαυτώματος

O Πρόεδρος της ΙΚΘ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ παρευρέθη μεταξύ 26 - 30 Ιουνίου 2009 σε Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, με θέμα τα περιουσιακά στοιχείατης περιόδου του Oλοκαυτώματος. O κ. Σαλτιέλ συμμετείχε ως μέλος της επίσημης αντιπροσωπείας της χώρας μας και του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Επικεφαλής ήταν ο εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, Πρέσβης επί τιμή κ. Αλέξανδρος Φίλων και η Εμπειρογνώμων Πρεσβευτής, Α΄, Προϊσταμένη του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Φωτεινή Tομαή.

Στην συγκεκριμένη συνδιάσκεψη έλαβαν μέρος εκπρόσωποι κρατών και μη κυβερνητικών οργανώσεων και εξέτασαν σημαντικά θέματα όπως, η περίθαλψη και κοινωνική πρόνοια των επιζώντων του Oλοκαυτώματος και άλλων θυμάτων των Ναζί, ζητήματα που σχετίζονται με στοιχεία ακίνητης περιουσίας, νεκροταφείων, έργα τέχνης που είτεκατασχέθηκαν είτε εκλάπησαν από τους Ναζί, θρησκευτικά ή άλλα αντικείμενα, αρχεία, μνημεία αλλά και προγράμματα επιμόρφωσης καιέρευνας σχετικά με το Oλοκαύτωμα.

Μετά το πέρας των εργασιών εκπρόσωποι 46 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπέγραψαν διακήρυξη. Για περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο με θέμα τα περιουσιακά στοιχεία της περιόδου του Oλοκαυτώματος, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.holocausteraassets.eu