18.10.2021
 

 1. «ΑΓΚΑΔΑ ΣΕΛ ΠΕΣΣΑΧ» με την επιμέλεια του Μπαρούχ Σιμπή.
Είναι τρίγλωσση (Ελληνική, εβραϊκή και ισπανοεβραϊκή με χαρακτήρες λατινικούς και Ρασί). Το βιβλίο αυτό γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση, γιατί πρόκειται για πραγματικό έργο τέχνης.


2. «IN MEMORIAM» των Μ. Μόλχο και Ι. Νεχαμά;
Πρόκειται για την ιστορία του Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Ελλάδος από τους Ναζί. Το έργο αυτό, γραμμένο στη γαλλική γλώσσα, κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση τα μεταπολεμικά χρόνια και είχε από καιρό εξαντληθεί. Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης ανέλαβε την επανέκδοση και στη γαλλική, στη γλώσσα του πρωτοτύπου και ταυτόχρονα προέβη και στην ελληνική του μετάφραση, από τον Γιώργο Ζωγραφάκη.

3. «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» του Ι. Νεχαμά. Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης ανέλαβε την επανέκδοση των πέντε πρώτων τόμων, που είχαν κυκλοφορήσει όταν ο συγγραφέας ζούσε αλλά είχαν από καιρό εξαντληθεί. Ανέλαβε επίσης την πρώτη έκδοση των δύο τελευταίων τόμων του μνημειώδους αυτού έργου καθώς και την πλήρη μετάφρασή του στα ελληνικά.

 

’λλες εκδόσεις που χρηματοδοτήθηκαν ή ενισχύθηκαν από την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Ετς Αχάϊμ είναι:
Αναμνήσεις συμπολιτών μας από τα στρατόπεδα του θανάτου (Μενασέ, Νατζαρή, Ναχόν, Γιακοέλ, Χανταλή, Στρούμσα), «Οι συναγωγές της Θεσσαλονίκης» του Αλμπέρτου Ναρ, «Οι παροιμίες των Εβραίων Σεφαραδίμ της Ελλάδας» από τον Γιώργο Ζωγραφάκη, οι μεταφράσεις των Ψαλμών και του προσευχολογίου της ημέρας του Εξιλασμού (Γιομ Κιπούρ) από τον Ασέρ Μωϋσή, η ειδική έκδοση του περιοδικού «Χρονικά» για τα 2.300 χρόνια της Θεσσαλονίκης κ.ά.