09.08.2020
 

 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

"Η Θεσσαλονίκη στις παραμονές του 1912"
Μέγαρο Μπίλλη
Πλατεία Ιπποδρομίου
Θεσσαλονίκη, 21-23 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012
19.00  Έναρξη
Χαιρετισμός του Δημάρχου Θεσσαλονίκης.
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.
Χαιρετισμός της Επιτροπής Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Πρώτη Συνεδρία
19.30    Στράτος Δορδανάς, «Η ‘‘οθωμανική’’ Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της γερμανο-αυστριακής βαλκανικής πολιτικής: Απόψεις για το μέλλον της πόλης».
19.50    Γιάννης Καρατζόγλου, «Η Θεσσαλονίκη μέσα από το διεθνή τύπο, 1872-1912».
20.10    Συζήτηση.
20.30    Λήξη Πρώτης Συνεδρίας.

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012
Δεύτερη Συνεδρία
10.30    Dilek Akyalcin-Kaya, «Salonica and the family of Ahmed Hamdi in the nineteenth century».
10.50    Αγγελική Κότσιαρη, «Γειτονιές της Θεσσαλονίκης στο μεταίχμιο των πολιτισμών και των κοινωνικών αντιθέσεων».
11.10    Αλέξανδρος Γρηγορίου, «Φαρμακοποιοί και φαρμακεία της Θεσσαλονίκης την περίοδο 1872-1912».
11.30    Συζήτηση.
11.50    Λήξη Δεύτερης Συνεδρίας – Διάλειμμα.
 
Τρίτη Συνεδρία
12.10    Στυλιάνα Γκαλινίκη & Εσθήρ Σολομών, «“Voglio per lui la pace eterna”: Διεκδικώντας την ελληνική αρχαιότητα στην ύστερη οθωμανική Θεσσαλονίκη (1872-1912)».
12.30    Δημήτριος Ζυγομαλάς, «Η ερευνητική δραστηριότητα γύρω από τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης στο γύρισμα από τον 19ο στον 20ό αιώνα: Η μετάβαση από την περιηγητική στην επιστημονική τεκμηρίωση».
12.50    Ευάγγελος Χεκίμογλου, «Οι καμένες συναγωγές της Θεσσαλονίκης. Κτηματογραφικός εντοπισμός των γεωγραφικών θέσεών τους».
13.10    Συζήτηση.
13.30    Λήξη Τρίτης Συνεδρίας.

Τέταρτη Συνεδρία
18.00    Δημήτρης Χαριτάτος,  «Χαρτογράφηση των «ελασσόνων» αισθήσεων στη Θεσσαλονίκη των αρχών του 20ού αιώνα».
18.20    Σοφία Δ. Δημουλά, Ιωάννης Δ. Δούκας & Παρασκευάς Δ. Σαββαΐδης, «Χωροχρονική προσέγγιση των εβραίων επαγγελματιών της Θεσσαλονίκης για το διάστημα 1908-1915, με τη χρήση γεωπληροφοριακού συστήματος».
18.40    Σοφία Δ. Δημουλά, Ιωάννης Δ. Δούκας & Παρασκευάς Δ. Σαββαΐδης, «Χωροχρονική μελέτη των χώρων ενδιαίτησης και ψυχαγωγίας στη Θεσσαλονίκη κατά τα έτη 1908-1915 με τη χρήση γεωπληροφοριακού συστήματος».
19.00    Συζήτηση.
19.20    Λήξη Τέταρτης Συνεδρίας – Διάλειμμα.

Πέμπτη Συνεδρία
19.40    Νικόλαος Σιώκης, «Η πόλη της Θεσσαλονίκης στα 1910 μέσα από τις σελίδες ενός γαλλικού καταλόγου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας».
20.00    Αρετή Κονδυλίδου, «Le bluff macedonien”.
20.20    Αθηνά Δάρα, Κώστας Τζιάρας, Μαρία Φράγκου &  & Γιώργος Χρανιώτης, «Το φαινόμενο της αυτοκτονίας στη Θεσσαλονίκη (1872-1912)».
20.40    Συζήτηση.
21.00    Λήξη Πέμπτης Συνεδρίας.

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012
Έκτη Συνεδρία
10.30  Ανδρέας Μπουρούτης, «Η συνύπαρξη των διαφορετικών κοινοτήτων στα μαθητικά έδρανα: Η περίπτωση της γερμανικής σχολής Θεσσαλονίκης».
11. 00 Μαρία Κοτζάμπαση, «Εκπαίδευση και ελληνοβουλγαρική αντιπαράθεση στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου αιώνα».
11.20    Σταυρούλα Μαυρογένη, «Τα σερβικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου αρχές του 20ού αιώνα».
11.40    Σιδηρούλα Ζιώγου & Βασίλης Φούκας, «Το σώμα των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Θεσσαλονίκης μέχρι το 1912: άτομα και συλλογικότητες».
12.00    Συζήτηση .
12.20     Λήξη Έκτης Συνεδρίας – Διάλειμμα.

Έβδομη Συνεδρία
12.40    Ευθυμία Τσαρούχα, «Η εβραϊκή κοινότητα Θεσσαλονίκης (1872-1912) και οι εφημερίδες του 20ού αιώνα: Μία γλωσσολογική προσέγγιση βασισμένη σε δύο γνωσιακές διεργασίες».
13.00    Gila Hadar, «The Socialist Federation and Linguistic Realities in Thessaloniki: In Search of a Linguistic and Cultural Capital».
13.20    Συζήτηση.
13.40    Λήξη της Έβδομης συνεδρίας.

Όγδοη Συνεδρία
18.00    Αγγελική Γεωργίου & Δόμνα Ιορδανίδου, «Λεωφόρος των Πύργων (Yalilar caddesi)».
18.30    Αλέκα Καραδήμου Γερόλυμπου, «Η ανάδυση της εκτός των τειχών Θεσσαλονίκης (1870-1912): Σχεδιασμοί, οικιστικά μοντέλα, κοινοτικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες».
18.50    Βασίλης Κολώνας, «Η πολυπολιτισμική ταυτότητα της αρχιτεκτονικής στη Θεσσαλονίκη κατά τα τελευταία χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας. Νέες τυπολογίες και μορφές σε χώρους δημοσίων δραστηριοτήτων».
19.10    Βίλμα Χαστάογλου-Μαρτινίδη, «Γαλλικές εργοληπτικές εταιρείες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 1872-1912. Πολεοδομικοί και αρχιτεκτονικοί νεωτερισμοί».
19.30    Συζήτηση .
20.00    Συμπεράσματα και λήξη του συμποσίου.