13.08.2020
 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τη Γερμανική κυβέρνηση επέτρεψαν στην Claims Conference να διευρύνει τα κριτήρια ένταξης στα προγράμματα αποζημιώσεων. Σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια δικαιούχοι των συντάξεων από την Claims Conference μπορούν να είναι Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος οι οποίοι:

(1) Ήταν έγκλειστοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ή

(2) Ήταν έγκλειστοι σε γκέτο για τουλάχιστον 3 μήνες ή

(3) Έζησαν εν κρυπτώ για τουλάχιστον 6 μήνες χωρίς πρόσβαση στον έξω κόσμο, ή έζησαν με ψεύτικη ταυτότητα για τουλάχιστον έξι μήνες,

Τα κριτήρια αναλυτικά και τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Claims Conference www.claimscon.de

Οι καταβολές για τις εγκεκριμένες αιτήσεις για τις συντάξεις της Claims Conference σύμφωνα με τα νέα κριτήρια θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2012 ή από την 1η Ιανουαρίου 2013, ανάλογα με τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα ή στην περίπτωση που η αίτηση παραλήφθηκε μετά από αυτή την ημερομηνία, με βάση την ημερομηνία της αίτησης.

Δεν υπάρχει κόστος για την υποβολή της αίτησης. Μπορείτε να βρείτε την αίτηση ηλεκτρονικά και να την υποβάλετε στην Claims Conference δωρεάν.

Σημ.: Συντάξεις της Claims Conference μπορούν να καταβληθούν μόνο σε επιζώντες που δεν λαμβάνουν ήδη κάποια μορφή σύνταξης από Γερμανική πηγή (το Article 2 Fund, το Κεφάλαιο Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEEF), το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο για τις Αποζημιώσεις BEG – Bundesentschaedigungsgesetz, PRVG, τον Αυστριακό νόμο OFG – Opferfursorgegesetz,το Υπουργείο Οικονομικών του Ισραήλ υπό το Νόμο 5717-1957 Nazi Persecution Disabled Persons) και πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια του Article-2-Fund, συμπεριλαμβανομένων των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Claims Conference Fonds

Sophienstr. 44, D 60487 Frankfurt am Main, Γερμανία

Tel. : ++49 +69 – 970 701 0 Fax : ++49 +69 – 970 701 40

Email: A2-HF-CEEF2@claimscon.org

www.claimscon.de