10.08.2020
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για 3-μηνη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας επιθυμεί να προσλάβει, με σύμβαση έργου 3-μηνης διάρκειας, εργαζόμενο για την τακτοποίηση των φακέλων και την παρακολούθηση των ακινήτων του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα τα καθήκοντά του θα είναι τα παρακάτω:

1.     Ταξινόμηση φακέλων ακινήτων και δημιουργία αρχείου.

2.     Ταυτοποίηση ακινήτων σε Κτηματολόγιο, Ε9, Συμβόλαια κτήσης.

3.     Μηχανογραφική καταχώριση ακινήτων.

4.     Παρακολούθηση εξέλιξης υποθέσεων που αφορούν τα ακίνητα.

5.     Υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Ακινήτων και του Νομικού Συμβούλου.

6.     Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ακινήτων και τήρηση Πρακτικών.

7.     Συντονισμός εκκρεμοτήτων των ακινήτων.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:

1.     Προηγούμενη εμπειρία στην διαχείριση συμβολαίων και ακινήτων.

2.     Οργανωτικές ικανότητες.

3.     Καλή γνώση προγραμμάτων Word, Excel.

Τα βιογραφικά θα πρέπει να αποσταλούν στο ΚΙΣΕ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hhkis@ath.forthnet.gr το αργότερο μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 με την ένδειξη για τη θέση εργασίας.