08.12.2023
 

 

   
 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Στο πλασιο της πρξης «Ψηφιακ αποθετριο ιστορικς μνμης και πολιτισμο των Ισραηλιτικν Κοινοττων Ελλδος: Ισηπος» με Κωδικ ΟΠΣ 5102975 και για το 2ο υποργο «Προστιθμενη αξα στην πρξη» που υλοποιεται με αυτεπιστασα, η Ισραηλιτικ Κοιντητα Θεσσαλονκης ανακοιννει τον οριστικ πνακα αξιολγησης για την κατηγορα Β. Υποστηρικτικ Προσωπικ, βσει της απ 13.10.2023 πρσκλησης εκδλωσης ενδιαφροντος για την επιλογ συνεργτη για την κατηγορα Β. Υποστηρικτικ Προσωπικ (Απφαση αρ. πρωτ. 6776).


...
 
     
   
 

 

Στο πλασιο της πρξης «Ψηφιακ αποθετριο ιστορικς μνμης και πολιτισμο των Ισραηλιτικν Κοινοττων Ελλδος: Ισηπος» με Κωδικ ΟΠΣ 5102975 και για το 2ο υποργο «Προστιθμενη αξα στην πρξη» που υλοποιεται με αυτεπιστασα, η Ισραηλιτικ Κοιντητα Θεσσαλονκης ανακοιννει τον προσωριν πνακα αξιολγησης, βσει της απ 13.10.2023 πρσκλησης εκδλωσης ενδιαφροντος για την επιλογ συνεργτη για την κατηγορα Β. Υποστηρικτικ Προσωπικ (Απφαση αρ. πρωτ. 6776).


...
 
     
   
 

 

Θεσσαλονκη 04/07/2023
Αρ. πρωτ. 4390
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΣ-ΡΑΗΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΙΩΣΗΠΟΣ»

Θεσσαλονκη 13/10/2023

 

Αρ. πρωτ. 6776

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

 

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΙΩΣΗΠΟΣ»


Κατεβστε εδ το πλρες κεμενο της Πρσκλησης Ενδιαφροντος (.pdf)

 

Κατεβστε εδ τη σχετικ ατηση απασχλησης (.docx)


...
 
     
   
 

 

Θεσσαλονκη 04/07/2023
Αρ. πρωτ. 4390
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΣ-ΡΑΗΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΙΩΣΗΠΟΣ»

Θεσσαλονκη 04/07/2023

 

Αρ. πρωτ. 4390

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

 

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΙΩΣΗΠΟΣ»


Κατεβστε εδ το πλρες κεμενο της Πρσκλησης Ενδιαφροντος (.pdf)

 

Κατεβστε εδ τη σχετικ ατηση απασχλησης (.docx)...
 
     
   
  1 Centropa

Ξεχρισε απ 88 πρτζεκτ μαθητν απ 7 χρες

 

Αναδημ. εφημ. Μακεδονα, της Σοφας Χριστοφορδου

 

Το πρτο βραβεο στον ετσιο διαγωνισμ του Οργανισμο Centropa  κρδισε το οπτικοακουστικ προτζεκτ των μαθητν της πμπτης και κτης τξης του Δημοτικο Σχολεου «Ιωσφ Νισσμ» της Ισραηλιτικς Κοιντητας Θεσσαλονκης. H εργασα των μαθητν με ττλο «Η σεφαραδτικη κληρονομι της Θεσσαλονκης» («The Sephardic Heritage of Thessaloniki») κρδισε την πρτη θση, σε σνολο 88 πρτζεκτ απ 7 χρες,  και ειδικτερα στην κατηγορα «Η Κοιντητα μου», (ηλικιακ βαθμδα δημοτικο και γυμνασου).
Το Centropa εναι νας Μη Κυβερνητικς Οργανισμς, εγγεγραμμνος στις ΗΠΑ, με γραφεα στη Βιννη (κεντρικ), στη Βουδαπστη, Ουσιγκτον και Ιερουσαλμ και ως αντικεμεν του χει τη μελτη και τεκμηρωση της ζως των Εβραων κατ τον 20ο αι. στην Κεντρικ και Ανατολικ Ευρπη, στις πρην Σοβιετικς Δημοκρατες και στα Βαλκνια.
"Το σχολεο της Κοιντητς μας χει κερδσει αρκετς φορς σε προηγομενα τη αντστοιχους διαγωνισμος του Ινστιτοτου Centropa. Εμαστε ιδιατερα χαρομενοι που μσα απ το εκπαιδευτικ ργο υψηλν προδιαγραφν οι μαθητς και οι μαθτριες του σχολεου κερδζουν ττοιες πρωτις. Τα παιδι απλαυσαν το εκπαιδευτικ πργραμμα, συμμετεχαν με προθυμα, χαρ, ενθουσιασμ. Διαδικτυακ γνρισαν παιδι λλων ευρωπακν χωρν, με τα οποα συνεργστηκαν σε εππεδο ρευνας και ανταλλαγς πληροφοριν πολιτιστικο και πολιτισμικο χαρακτρα. Αποκμισαν χρσιμες γνσεις για την ιστορα των Σεφαραδιτν προγνων τους, των Εβραων της πλης της Θεσσαλονκης, βωσαν σπουδαο κομμτι της εβρακς παρδοσης. Υλοποησαν το πλνο των υπεθυνων εκπαιδευτικν με αποτλεσμα την κατκτηση της πρτης θσης, σμφωνα με την αξιολγηση της επιτροπς του Ινστιτοτου. Χρηκαν πολ με το επτευγμ τους, εν νιωσαν μεγλη υπερηφνεια. Συγχαρουμε ολψυχα τους δασκλους και τους μαθητς & τις μαθτριες των τξεων Ε & Στ του Δημοτικο Σχολεου «Ιωσφ Νισσμ» της Ισραηλιτικς Κοιντητας Θεσσαλονκης για την προσπθεια και την επιτυχα τους" αναφρει η διευθντρια του σχολεου Εα Σαουλδου Σεβη.
Υπεθυνη εκπαιδευτικς προγρμματος/σκηνοθτης/σεναριογρφος: Ρολα Ξανθοπολου - Μπενουζλιο
Επικουρικ - εκπαιδευτικ υλικ: Αλγρα Φρανσ
Μουσικ επνδυση: Πλα Ταραμπουλος
Τιμμενο πρσωπο: Βικτρια Μπενουζλιο
Συμμετοχ & Υποστριξη: Ντρα Καρρ

(Αναδημ.) Εφημ. Μακεδονα, της Σοφας Χριστοφορδου

Το πρτο βραβεο στον ετσιο διαγωνισμ του Οργανισμο Centropa  κρδισε το οπτικοακουστικ προτζεκτ των μαθητν της πμπτης και κτης τξης του Δημοτικο Σχολεου «Ιωσφ Νισσμ» της Ισραηλιτικς Κοιντητας Θεσσαλονκης. H εργασα των μαθητν με ττλο «Η σεφαραδτικη κληρονομι της Θεσσαλονκης» («The Sephardic Heritage of Thessaloniki») κρδισε την πρτη θση, σε σνολο 88 πρτζεκτ απ 7 χρες,  και ειδικτερα στην κατηγορα «Η Κοιντητα μου», (ηλικιακ βαθμδα δημοτικο και γυμνασου).

 

Το Centropa εναι νας Μη Κυβερνητικς Οργανισμς, εγγεγραμμνος στις ΗΠΑ, με γραφεα στη Βιννη (κεντρικ), στη Βουδαπστη, Ουσιγκτον και Ιερουσαλμ και ως αντικεμεν του χει τη μελτη και τεκμηρωση της ζως των Εβραων κατ τον 20ο αι. στην Κεντρικ και Ανατολικ Ευρπη, στις πρην Σοβιετικς Δημοκρατες και στα Βαλκνια.

 

"Το σχολεο της Κοιντητς μας χει κερδσει αρκετς φορς σε προηγομενα τη αντστοιχους διαγωνισμος του Ινστιτοτου Centropa. Εμαστε ιδιατερα χαρομενοι που μσα απ το εκπαιδευτικ ργο υψηλν προδιαγραφν οι μαθητς και οι μαθτριες του σχολεου κερδζουν ττοιες πρωτις. Τα παιδι απλαυσαν το εκπαιδευτικ πργραμμα, συμμετεχαν με προθυμα, χαρ, ενθουσιασμ. Διαδικτυακ γνρισαν παιδι λλων ευρωπακν χωρν, με τα οποα συνεργστηκαν σε εππεδο ρευνας και ανταλλαγς πληροφοριν πολιτιστικο και πολιτισμικο χαρακτρα. Αποκμισαν χρσιμες γνσεις για την ιστορα των Σεφαραδιτν προγνων τους, των Εβραων της πλης της Θεσσαλονκης, βωσαν σπουδαο κομμτι της εβρακς παρδοσης. Υλοποησαν το πλνο των υπεθυνων εκπαιδευτικν με αποτλεσμα την κατκτηση της πρτης θσης, σμφωνα με την αξιολγηση της επιτροπς του Ινστιτοτου. Χρηκαν πολ με το επτευγμ τους, εν νιωσαν μεγλη υπερηφνεια. Συγχαρουμε ολψυχα τους δασκλους και τους μαθητς & τις μαθτριες των τξεων Ε & Στ του Δημοτικο Σχολεου «Ιωσφ Νισσμ» της Ισραηλιτικς Κοιντητας Θεσσαλονκης για την προσπθεια και την επιτυχα τους" αναφρει η διευθντρια του σχολεου Εα Σαουλδου Σεβη.

 

Υπεθυνη εκπαιδευτικς προγρμματος/σκηνοθτης/σεναριογρφος: Ρολα Ξανθοπολου - Μπενουζλιο
Επικουρικ - εκπαιδευτικ υλικ: Αλγρα Φρανσ
Μουσικ επνδυση: Πλα Ταραμπουλος
Τιμμενο πρσωπο: Βικτρια Μπενουζλιο
Συμμετοχ & Υποστριξη: Ντρα Καρρ


...
 
     
   
  : : – : 1943-2023 – 80


...
 
     

 

   
 

Ακολοθως της ανακλυψης τμημτων επιτμβιων στηλν που προρχονται απ το παλαι Εβρακ Νεκροταφεο κατ τη διρκεια εργασιν που πραγματοποιονται στην πσω πλευρ του Ι.Ν. της Παναγας Αχειροποητου, η Ισραηλιτικ Κοιντητα Θεσσαλονκης εναι σε διαρκ επικοινωνα με τις αρμδιες υπηρεσες της Εφορας Αρχαιοττων Πλης Θεσσαλονκης. Η συλλογ τους και η μεταφορ τους στο χρου του Εβρακο Νεκροταφεου στο Δμο Παλου Μελ θα πραγματοποιηθε εντς των επμενων ημερν.
 
Σημεινουμε τι το παλαι  Εβρακ Νεκροταφεο της Θεσσαλονκης να απ τα αρχαιτερα της Ευρπης καταστρφηκε το 1942 απ τους Ναζ και τους συνεργτες τους, τροφοδοτντας με μρμαρα και τοβλα – ως οικοδομικ υλικ κθε εδους κτριο κατασκευζονταν στη Θεσσαλονκη στην ευρτερη περιφρει της. 

 

Ακολοθως της ανακλυψης τμημτων επιτμβιων στηλν που προρχονται απ το παλαι Εβρακ Νεκροταφεο κατ τη διρκεια εργασιν που πραγματοποιονται στην πσω πλευρ του Ι.Ν. της Παναγας Αχειροποητου, η Ισραηλιτικ Κοιντητα Θεσσαλονκης εναι σε διαρκ επικοινωνα με τις αρμδιες υπηρεσες της Εφορας Αρχαιοττων Πλης Θεσσαλονκης. Η συλλογ τους και η μεταφορ τους στο χρου του Εβρακο Νεκροταφεου στο Δμο Παλου Μελ θα πραγματοποιηθε εντς των επμενων ημερν. 

 

Σημεινουμε τι το παλαι  Εβρακ Νεκροταφεο της Θεσσαλονκης να απ τα αρχαιτερα της Ευρπης καταστρφηκε το 1942 απ τους Ναζ και τους συνεργτες τους, τροφοδοτντας με μρμαρα και τοβλα – ως οικοδομικ υλικ κθε εδους κτριο κατασκευζονταν στη Θεσσαλονκη στην ευρτερη περιφρει της. 


...
 
     
   
 

Την Τετρτη 17 Μαου το Εβρακ Μουσεο Θεσσαλονκης στο πλασιο της Διεθνος Ημρας Μουσεων, θα παραμενει ανοικτ για το κοιν απο τις 14:00 ως τις 20:00 με δωρεν εσοδο.


.


...
 
     
   
  `The Hellenic Initiative`

Θεσσαλονκη 20/3/2023
Δελτο τπου: Δωρε οχματος απ τον οργανισμ “The Hellenic Initiative“ για την  υποστριξη των προγραμμτων κοινωνικς μριμνας της Ισραηλιτικς Κοιντητας Θεσσαλονκης.
Στις 20.3.2023 η Ισραηλιτικ Κοιντητα Θεσσαλονκης παρλαβε αυτοκνητο μρκας Volkswagen T - ROC σε συνχεια δωρες του οργανισμο “The Hellenic Initiative” (ΤΗΙ).
Με τη δωρε των οικονομικν πρων για την αγορ του συγκεκριμνου οχματος το “The Hellenic Initiative” συνδρμει μπρακτα στο ργο της Ισραηλιτικς Κοιντητας Θεσσαλονκης και ειδικτερα στην υλοποηση των προγραμμτων υποστριξης των επιζντων του Ολοκαυτματος και των μελν της που χρζουν βοθειας. 
Μσα απ προγρμματα και δρσεις που εμππτουν στο ευρτερο πλασιο λειτουργας της και ειδικτερα στην παροχ υπηρεσιν κοινωνικς μριμνας η Ισραηλιτικ Κοιντητα Θεσσαλονκης βρσκεται στο πλευρ των δικαιοχων, σε διφορες πτυχς της καθημεριντητς τους (π.χ. συνοδεα σε ιατρικ ραντεβο, αγορ τροφμων, φαρμκων και λλων απαρατητων ειδν, κοινωνικοποηση κλπ.), στε αυτο να διατηρον να αξιοπρεπς βιοτικ εππεδο. Επισημανεται τι τα προγρμματα αυτ, την περοδο της πανδημας, εντθηκαν και επεκτθηκαν, λγω της σημαντικς αξησης των σχετικν αναγκν, εν παρλληλα ενεργοποιθηκε και τηλεφωνικ γραμμ βοθειας που λειτουργε λο το 24ρο. 
Με τη χρση του εν λγω οχματος αναμνεται να εναι δυνατ η μεση και αποτελεσματικτερη στριξη σων χουν ανγκη, απ το προσωπικ και τους εθελοντς της Κοιντητας.
Κατ την παραλαβ του οχματος ο Πρεδρος της Ισραηλιτικς Κοιντητας Θεσσαλονκης κ. Δαυδ Σαλτιλ εξφρασε δημσια την ευγνωμοσνη της Κοιντητς για τη γενναιδωρη χειρονομα του “The Hellenic Initiative”, στην ηγεσα της οποας συγκαταλγονται σημανουσες προσωπικτητες της Πατρδας μας και της Ελληνικς διασπορς. 
Επισμανε επσης τον καριο ρλο που διαδραμτισε η διευθντρια της Ι.Κ. Αθηνν, κα Τλυ Μαρ, στην προσγγιση των δο οργανισμν με σκοπ τη δωρε του οχματος στην Ισραηλιτικ Κοιντητα Θεσσαλονκης. 
Υπογρμμισε δε τι εκτμησε ιδιατερα την ευαισθησα που επδειξαν τα στελχη του “The Hellenic Initiative” για την ταχεα υλοποηση της δωρες, την αγαστ συνεργασα, αλλ και συνολικτερα την προθυμα του οργανισμο να συνεισφρει στο ργο που επιτελον τα μλη του διοικητικο συμβουλου, οι επαγγελματες και οι εθελοντς της Κοιντητς, για την στριξη της εβρακς ζως στη Θεσσαλονκη.

Θεσσαλονκη 20/3/2023


Δελτο τπου: Δωρε οχματος απ τον οργανισμ `The Hellenic Initiative`για την  υποστριξη των προγραμμτων κοινωνικς μριμνας της Ισραηλιτικς Κοιντητας Θεσσαλονκης.

 
Στις 20.3.2023 η Ισραηλιτικ Κοιντητα Θεσσαλονκης παρλαβε αυτοκνητο μρκας Volkswagen T - ROC σε συνχεια δωρες του οργανισμο `The Hellenic Initiative` (ΤΗΙ).


Με τη δωρε των οικονομικν πρων για την αγορ του συγκεκριμνου οχματος το `The Hellenic Initiative` συνδρμει μπρακτα στο ργο της Ισραηλιτικς Κοιντητας Θεσσαλονκης και ειδικτερα στην υλοποηση των προγραμμτων υποστριξης των επιζντων του Ολοκαυτματος και των μελν της που χρζουν βοθειας. 


Μσα απ προγρμματα και δρσεις που εμππτουν στο ευρτερο πλασιο λειτουργας της και ειδικτερα στην παροχ υπηρεσιν κοινωνικς μριμνας η Ισραηλιτικ Κοιντητα Θεσσαλονκης βρσκεται στο πλευρ των δικαιοχων, σε διφορες πτυχς της καθημεριντητς τους (π.χ. συνοδεα σε ιατρικ ραντεβο, αγορ τροφμων, φαρμκων και λλων απαρατητων ειδν, κοινωνικοποηση κλπ.), στε αυτο να διατηρον να αξιοπρεπς βιοτικ εππεδο. Επισημανεται τι τα προγρμματα αυτ, την περοδο της πανδημας, εντθηκαν και επεκτθηκαν, λγω της σημαντικς αξησης των σχετικν αναγκν, εν παρλληλα ενεργοποιθηκε και τηλεφωνικ γραμμ βοθειας που λειτουργε λο το 24ρο. 

 

 


Με τη χρση του εν λγω οχματος αναμνεται να εναι δυνατ η μεση και αποτελεσματικτερη στριξη σων χουν ανγκη, απ το προσωπικ και τους εθελοντς της Κοιντητας. Κατ την παραλαβ του οχματος ο Πρεδρος της Ισραηλιτικς Κοιντητας Θεσσαλονκης κ. Δαυδ Σαλτιλ εξφρασε δημσια την ευγνωμοσνη της Κοιντητς για τη γενναιδωρη χειρονομα του `The Hellenic Initiative`, στην ηγεσα της οποας συγκαταλγονται σημανουσες προσωπικτητες της Πατρδας μας και της Ελληνικς διασπορς. 


Επισμανε επσης τον καριο ρλο που διαδραμτισε η διευθντρια της Ι.Κ. Αθηνν, κα Τλυ Μαρ, στην προσγγιση των δο οργανισμν με σκοπ τη δωρε του οχματος στην Ισραηλιτικ Κοιντητα Θεσσαλονκης. 


Υπογρμμισε δε τι εκτμησε ιδιατερα την ευαισθησα που επδειξαν τα στελχη του `The Hellenic Initiative` για την ταχεα υλοποηση της δωρες, την αγαστ συνεργασα, αλλ και συνολικτερα την προθυμα του οργανισμο να συνεισφρει στο ργο που επιτελον τα μλη του διοικητικο συμβουλου, οι επαγγελματες και οι εθελοντς της Κοιντητς, για την στριξη της εβρακς ζως στη Θεσσαλονκη.


...
 
     
   
  - FUTURE LAB

 

To «Μουσεο Ολοκαυτματος της Ελλδος» αποτελε μια πρωτοβουλα δρυσης ενς μουσεου που στχο χει να φρει στο επκεντρο την πολυπολιτισμικ φση της Θεσσαλονκης αλλ και την μακραωνη παρουσα λων των Εβρακν Κοινοττων που λειτουργοσαν στην Ελλδα, πριν απ τον Δετερο Παγκσμιο Πλεμο, προβλλοντας ταυτχρονα τα επδυνα βιματα των Ελλνων Εβραων την περοδο του Ολοκαυτματος. Στχος εναι να δημιουργηθε να μουσεο που θα ανταποκρνεται στις ανγκες τσο της σημερινς κοινωνας, αλλ κυρως στις ανγκες του μλλοντος και θα επιφρει θετικ αντκτυπο στις μελλοντικς γενις, ενισχοντας τη συλλογικ μνμη.
Στο πλασιο της διαδικασας σχεδιασμο και δρυσης του μουσεου η Ισραηλιτικ Κοιντητα Θεσσαλονκης, η δρα UNESCO on Futures Research (Ελλδα), σε συνεργασα με την δρα UNESCO on Visual Literacy (Κπρος), συνδιοργνωσαν το Future Lab με θμα "Το Μουσεο Ολοκαυτματος στη Θεσσαλονκη του 2043", το οποο λαβε χρα στις 19 Φεβρουαρου 2023 με την συμμετοχ 55 ατμων (14-74 ετν) απ διφορους φορες της πλης, τα πανεπιστμια, μουσεα αλλ και απλος πολτες.
Tο Future Lab σχεδιστηκε με εργαλεα και μεθοδολογες του τομα της στρατηγικς προρασης (strategic foresight). Εχε ως στχο την διερενηση του μελλοντικο ρλου του Μουσεου Ολοκαυτματος, το 2043, 100 χρνια μετ τις εκτοπσεις των Εβραων της πλης, μσω της πλογησης σε διαφορετικ πιθαν μλλοντα του Μουσεου και της πλης της Θεσσαλονκης. Οι συμμετχοντες, αναζτησαν τις τσεις και τις δυνμεις αλλαγς, συνθεσαν 7 διαφορετικ σενρια για το μλλον της Θεσσαλονκης και τελικ οραματστηκαν το περιεχμενο και τους επισκπτες του μουσεου.
Οι ημερσιες εργασες του Lab ολοκληρθηκαν με απλυτη επιτυχα. Ο ενθουσιασμς και τα θετικτατα σχλια λων σοι συμμετεχαν επιβεβαωσαν τι το Future Lab ανταποκρθηκε στις προσδοκες τους, κι αυτ γιατ μοιρστηκαν το ραμα τους για την πλη, και ειδικτερα για την επικεμενη λειτουργα του Μουσεου Ολοκαυτματος Ελλδος. Δεν ταν λγοι μλιστα αυτο που ομολγησαν τι λαβαν ισχυρτατα κνητρα, για να εντξουν παρεμφερες δραστηριτητες στις δικς του επαγγελματικς ασχολες και φιλοδοξομε τα αποτελσματα της να τροφοδοτσουν τη διαδικασα σχεδιασμο του νου Μουσεου.

To «Μουσεο Ολοκαυτματος της Ελλδος» αποτελε μια πρωτοβουλα δρυσης ενς μουσεου που στχο χει να φρει στο επκεντρο την πολυπολιτισμικ φση της Θεσσαλονκης αλλ και την μακραωνη παρουσα λων των Εβρακν Κοινοττων που λειτουργοσαν στην Ελλδα, πριν απ τον Δετερο Παγκσμιο Πλεμο, προβλλοντας ταυτχρονα τα επδυνα βιματα των Ελλνων Εβραων την περοδο του Ολοκαυτματος. Στχος εναι να δημιουργηθε να μουσεο που θα ανταποκρνεται στις ανγκες τσο της σημερινς κοινωνας, αλλ κυρως στις ανγκες του μλλοντος και θα επιφρει θετικ αντκτυπο στις μελλοντικς γενις, ενισχοντας τη συλλογικ μνμη.


Στο πλασιο της διαδικασας σχεδιασμο και δρυσης του μουσεου η Ισραηλιτικ Κοιντητα Θεσσαλονκης, η δρα UNESCO on Futures Research (Ελλδα), σε συνεργασα με την δρα UNESCO on Visual Literacy (Κπρος), συνδιοργνωσαν το Future Lab με θμα "Το Μουσεο Ολοκαυτματος στη Θεσσαλονκη του 2043", το οποο λαβε χρα στις 19 Φεβρουαρου 2023 με την συμμετοχ 55 ατμων (14-74 ετν) απ διφορους φορες της πλης, τα πανεπιστμια, μουσεα αλλ και απλος πολτες.

 

 


Tο Future Lab σχεδιστηκε με εργαλεα και μεθοδολογες του τομα της στρατηγικς προρασης (strategic foresight). Εχε ως στχο την διερενηση του μελλοντικο ρλου του Μουσεου Ολοκαυτματος, το 2043, 100 χρνια μετ τις εκτοπσεις των Εβραων της πλης, μσω της πλογησης σε διαφορετικ πιθαν μλλοντα του Μουσεου και της πλης της Θεσσαλονκης. Οι συμμετχοντες, αναζτησαν τις τσεις και τις δυνμεις αλλαγς, συνθεσαν 7 διαφορετικ σενρια για το μλλον της Θεσσαλονκης και τελικ οραματστηκαν το περιεχμενο και τους επισκπτες του μουσεου.


Οι ημερσιες εργασες του Lab ολοκληρθηκαν με απλυτη επιτυχα. Ο ενθουσιασμς και τα θετικτατα σχλια λων σοι συμμετεχαν επιβεβαωσαν τι το Future Lab ανταποκρθηκε στις προσδοκες τους, κι αυτ γιατ μοιρστηκαν το ραμα τους για την πλη, και ειδικτερα για την επικεμενη λειτουργα του Μουσεου Ολοκαυτματος Ελλδος. Δεν ταν λγοι μλιστα αυτο που ομολγησαν τι λαβαν ισχυρτατα κνητρα, για να εντξουν παρεμφερες δραστηριτητες στις δικς του επαγγελματικς ασχολες και φιλοδοξομε τα αποτελσματα της να τροφοδοτσουν τη διαδικασα σχεδιασμο του νου Μουσεου.


...
 
     
   
 

 

 

Στις 22 Φεβρουαρου επισκφθηκε την Κοιντητ μας αποστολ 160 αξιωματικν του Ισραηλινο Στρατο Ξηρς που βρισκταν στη Β. Ελλδα στο πλασιο κοινν ασκσεων με τις νοπλες Δυνμεις της Ελλδας.
Η επσκεψ τους ξεκνησε απ το Νεκροταφεο, με μια σντομη και συγκινητικ τελετ που λαβε χρα στο Μνημεο Πεσντων του πολμου 40-41, κατ την οποα απδωσαν τιμς στη μνμη του Συνταγματρχη Μαρδοχαου Φριζ, του πρτου λληνα αντερου αξιωματικο που πεσε στο Αλβανικ μτωπο.

Στις 22 Φεβρουαρου επισκφθηκε την Κοιντητ μας αποστολ 160 αξιωματικν του Ισραηλινο Στρατο Ξηρς που βρισκταν στη Β. Ελλδα στο πλασιο κοινν ασκσεων με τις νοπλες Δυνμεις της Ελλδας.

 


Η επσκεψ τους ξεκνησε απ το Νεκροταφεο, με μια σντομη και συγκινητικ τελετ που λαβε χρα στο Μνημεο Πεσντων του πολμου 40-41, κατ την οποα απδωσαν τιμς στη μνμη του Συνταγματρχη Μαρδοχαου Φριζ, του πρτου λληνα αντερου αξιωματικο που πεσε στο Αλβανικ μτωπο.

 

Στην τελετ παρστησαν επσης ο Αντιπρεδρος του Κοινοτικο Συμβουλου Λζαρος Σεφιχ, ο Ταξαρχος Βασλειος Τσμης - εκπρσωπος του Αρχηγο ΓΕΣ και ο Συνταγματρχης Παλος Ανδρικπουλος.

 

 

Στη συνχεια η αποστολ επισκφθηκε το Εβρακ Μουσεο Θεσσαλονκης, τη Συναγωγ Γιαντ Λεζικαρν και τη Συναγωγ Μοναστηριωτν.


...
 
     
   
 

 

Θεσσαλονκη 29/1/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θμα: Εκδλωση και συναυλα για Ημρα Μνμη των Ελλνων Εβραων Μαρτρων και Ηρων του Ολοκαυτματος

Θεσσαλονκη 29/1/2023


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θμα: Εκδλωση και συναυλα για Ημρα Μνμη των Ελλνων Εβραων Μαρτρων και Ηρων του Ολοκαυτματος

 

 

Στις 29.1.2023, πραγματοποιθηκε στην πλατεα Ελευθερας τελετ για την Εθνικ Ημρα Μνμης των Ελλνων Εβραων Μαρτρων και Ηρων του Ολοκαυτματος.

 

Η τελετ ξεκνησε με Ασκαβ (επιμνημσυνη δηση) απ το Ραβνο της ΙΚΘ Σοφολογιτατο Aharon Israel και ακολοθησε η χορωδα της ΙΚΘ με τους ψαλμος του Δαυδ.

 

Στην συνχεια στο βμα προσλθε ο εκπρσωπος της Κυβερνσεως, ο Υφυπουργς Εσωτερικν, αρμδιος για θματα Μακεδονας- Θρκης, κ. Σταρος Καλαφτης, ο οποος τνισε:

 

«εναι το χρος μας απναντι στους δεκδες χιλιδες Εβραους της Θεσσαλονκης που θανατθηκαν. Η απλεια εναι και δικ μας και δεν μπορε να λησμονεται. Να υψνουμε τοχο ενντια στον φασισμ τον ολοκληρωτισμ. Να μην επιστρψουμε να ζσει η ανθρωπτητα ποτ ξαν ττοιες θηριωδες», επισημανοντας τι στχος της κυβρνησης εναι η ολοκλρωση του μουσεου Ολοκαυτματος. «Να δημιουργσουμε να απ τα εμβληματικτερα μουσεα Ολοκαυτματος σε λο τον κσμο»

 

 

Ακολοθως ο Πρσβης του Ισραλ κ. Noam Katz σημεωσε:

 

«Σμερα εμαστε εδ για να αποτσουμε φρο τιμ στα ξι εκατ. θματα του Ολοκαυτματος. Ανμεσ τους ταν περπου 50.000 Εβραοι της Θεσσαλονκης. Το 94% της Εβρακς Κοιντητας της πλης -που λλοτε ονομαζταν η Ιερουσαλμ των Βαλκανων- εξοντθηκε. Το Ολοκατωμα εναι και μα εθνικ τραγωδα για την Ελλδα καθς επρκειτο για μα κοιντητα πολ σημαντικ για την πλη. Στχος εναι η μνμη αυτν των φρικαλεοττων σε βρος των Ελλνων Εβραων για να μενει ανεξτηλη στη μνμη μας. Δεν πρπει να κλενουμε τα μτια στον ρατσισμ, στις φωνς των αρνητν του Ολοκαυτματος», Παρλληλα, εξφρασε τον αποτροπιασμ του για τους επτ νεκρος σε συναγωγ της Νβε Γιαακβ, στην ανατολικ Ιερουσαλμ, το βρδυ της Παρασκευς, ανμερα της Διεθνος Ημρας Μνμης των Θυμτων του Ολοκαυτματος. «Στη Θεσσαλονκη ο αντισημιτισμς φνηκε στους βανδαλισμος των Εβρακν Μνημεων. Ββαια, η κοιντητα αν και εναι πολ μικρτερη απ παλι κνει πολ καλ δουλει. Δεν πρπει να ξεχσουμε».

 


Αμσως μετ στο βμα ανβηκε ο Πρεδρος του Κεντρικο Ισραηλιτικο Συμβουλου Ελλδος, Πρεδρος  της Ισραηλιτικς Κοιντητας Θεσσαλονκης και Πρεδρος του Μουσεου Ολοκαυτματος Ελλδος, κ. Δαυδ Σαλτιλ και μεταξ λλων υπογρμμισε:

 

“Εμαστε εδ για να τιμσουμε τη μνμη ξι εκατομμυρων Εβραων που κυνηγθηκαν και δολοφονθηκαν συστηματικ και ανελητα απ τους Ναζ και τους συνεργτες τους. Εμαστε εδ για να θυμηθομε τους δικος μας ανθρπους. Τους 67.000 λληνες Εβραους, τους 50.000 απ αυτος - πολτες της Θεσσαλονκης. Να θυμηθομε τα πρσωπα, τα γεγοντα που λλαξαν τη φυσιογνωμα της πλης, που αφαρεσαν το πιο δυναμικ της κομμτι.

 

Η μετβαση των θεωριν συνωμοσας, των αντισημιτικν στερεοτπων, της διαστρβλωσης του Ολοκαυτματος στον ψηφιακ κσμο αποτελε απλς εξλιξη της εποχς μας. Και αυτ γιατ ο αντισημιτισμς συνεχζει να ανθε και στα παραδοσιακ ΜΜΕ, στον Τπο, σε βιβλα, και στον δημσιο διλογο. Τα αντισημιτικ στερετυπα, καλυμμνα πσω απ διφορα προσωπεα, τεκμηρινονται με ψευδεπγραφα στοιχεα και επιχειρματα, πολλαπλασιζοντας το μσος που δηλητηριζει την κοινωνα μας προτρποντας το κοιν στο οποο απευθνονται σε πρξεις βας κθε μορφς.

 

Η ιστορα διδσκει πως κθε ολοκληρωτικ καθεστς - πως στην περπτωση της Ναζιστικς Γερμανας - εκμεταλλεεται τους θεσμος για να εδραιωθε στην εξουσα και εν τλει να τους καταλσει. Γι` αυτ και αυτς οι απψεις, οι πολιτικς, οι εκφραστς τους, απ ποιον πολιτικ χρο και αν προρχονται, αποτελον το πρβλημα και χι τη λση.

 

Προκπτει λοιπν ολονα και πιο αβαστα η ανγκη να μιλμε για τις συνπειες των πρξεων των Ναζ. Αυτν που λαβαν χρα στα στρατπεδα συγκντρωσης και αυτν που γιναν σε κθε δικ μας τπο - πως η Θεσσαλονκη - με τη συνεργασα, τη συνανεση, την αδιαφορα. Αυτ θα αναδεξει το ργο του Πρκου Μνμης στην Πλατεα Ελευθερας. να ργο που πρπει να ξεκινσει μεσα, στε η δσμευση του Δμου να γνει πρξη. Το διο ισχει και για το Μουσεο Ολοκαυτματος Ελλδος που θα συμβλλει καρια στην ανδειξη των πανανθρπινων αξιν της ελευθερας, της αποδοχς, του σεβασμο, της αλληλεγγης.

 

Απ τις θσεις που κατχουμε σοι παρνουμε το λγο, μιλντας για το Ολοκατωμα, δνουμε τον τνο, το ναυσμα. Το “Ποτ Ξαν” δεν εναι απλς δο λξεις, δεν εναι σνθημα. Εναι κκληση για δρση.

Η να γενι μας δεχνει το δρμο.

 

Τα λγια δεν χουν σημασα αν δεν δημιουργομε τις συνθκες τσι στε οι κοινωνες και πνω απ λα οι νες γενις να εναι αυτς που θα διαδραματζουν καθοριστικ ρλο στην προσπιση της Μνμης και τη διαινισ των διδαγμτων του Ολοκαυτματος.

 

Να απαιτον απ κθε πρσωπο, απ κθε θεσμ

  • να απορρπτει τον αντισημιτισμ, τις μισαλλδοξες ρατσιστικς συμπεριφορς 
  • να υπερασπζει την ελευθερα και να εκφρζει μπρακτα την αλληλεγγη και την αποδοχ προς το διαφορετικ.

 

 

τσι τιμμε τη Μνμη των ξι εκατομμυρων Εβραων θυμτων του Ναζισμο, των 67.000 Ελλνων, των 50.000 Θεσσαλονικων. Μνο με αυτν τον τρπο προσεγγζουμε την ουσα των λξεων “Ποτ Ξαν”.

 


Ο Δμαρχος Θεσσαλονκης κ. Κστας Ζρβας στο χαιρετισμ του σημεωσε:

 

«Δεν μπορομε να επιτρψουμε αυτ η θηριωδα να ξεχαστε. Εναι μια ιερ δσμευση, χι μνο προς τους απογνους των μαρτρων αλλ και απναντι στην δια την ανθρωπτητα, απναντι στο δικ μας μλλον. χει αξα να δομε πρξεις κι χι μνο λγια. Εμες συμβλαμε καθοριστικ στε το μουσεο ολοκαυτματος να περσει απ την σφαρα των ιδεν στην υλοποηση. Λσαμε θματα χωροταξικ, στθμευσης, ανταλλξαμε εκτσεις και παραχωρσαμε παραπνω απ 10 στρμματα για να προχωρσει

 

 

Ακολοθως η Αντιπεριφερειρχης Μητροπολιτικς Εντητας Θεσσαλονκης, κα. Π. Πατουλδου παρνοντας τον λγο επε:

 

«Στκομαι μπροστ σας ως παιδ, εγγνι, δισγγονο ενς λαο που σφαδστηκε. Οι δικο μου πργονοι δεν χουν στο χρι τους ναν αριθμ αλλ να βλμμα θλιβερ. Αυτ μας συνδει. Η Θεσσαλονκη δεν πσχει απ αμνησα, το μουσεο του Ολοκαυτματος θα βλει να πολ σημαντικ κομμτι στο παζλ για τη μνμη. Τα να παιδι δεν θα χουν ακοσματα, πως εχαμε εμες. Φεγοντας απ εδ θα θελα να σας παρακαλσω αν περστε απ τη διαγνιο. Στον 2ο ροφο επ της Τσιμισκ 35, να ζευγρι απ παιδικ ματκια περμεναν μαρτυρικ να φγει και εκενη η μρα. Εκε κρφθηκε η Ροζνα Πρδο, καθς ξφυγε απ το γκτο».

 

Κλενοντας  απηθυνε κκληση:

 

«να μην ξεχσουμε, να μην ξαναζσουμε αυτ την κτηνωδα» τονζοντας τι «οι επιζσαντες εναι μρτυρες της κτηνωδας. Το μουσεο του Ολοκαυτματος θα βλει του κομμτι του παζλ που λεπει αυτ την ιστορα».

 

 

Την κεντρικ ομιλα της εκδλωσης κανε ο Περιφερειρχης Κεντρικς Μακεδονας, Απστολος Τζιτζικστας. Μλησε για εκενους που γνριζαν και μποροσαν να σσουν ζως αλλ δεν το καναν. Αναφρθηκε στις λγες αλλ σημαντικς εξαιρσεις των ανθρπων που πγαν κντρα στο ρεμα και με κνδυνο της ζως τους σωσαν εβραους συμπολτες τους, για τους οποους η Ελλδα εναι περφανη και τα ονματα τους βρσκονται στη λστα των δικαων των Εθνν.

 

Επε ειδικτερα

 

«Αυτ που γιναν εκενη την εποχ οτε γρφονται, οτε μπορε να τα διηγηθε κανες. Ποτ ξαν δεν αντκρισε κανες ττοιο απλυτο κακ. Την μαζικ εξντωση 6 εκ. ανθρπων μνο επειδ ταν Εβραοι. Στους ζωντανος χρωστμε σεβασμ, στους νεκρος μνο αλθεια».

 

«Δεν ταν λγοι εκενοι που κουσαν τις κραυγς και δεν πλωσαν το χρι. Εκενοι που γνριζαν τι συντελεται να ανθρπινο γκλημα και δεν μλησαν».

 

«Η πληγ δεν θα επουλωθε ποτ. Η απλεια εναι μη αναστρψιμη. Οτε για τις οικογνεις, οτε για την Θεσσαλονκη. Καμα λλη εβρακ κοιντητα στην Ευρπη δεν εξοντθηκε τσο γργορα σο η εβρακ κοιντητα της Θεσσαλονκης. Μια κοιντητα απ τις αρχαιτερες και μεγαλτερες στην Ευρπη», υπογρμμισε.

 

Ο κ. Τζιτζικστας επανλαβε πως η εβρακ κοιντητα δωσε τον χαρακτρα της πολυπολιτισμικτητας σε μια εποχ που ταν δσκολο να συμβε αυτ και τνισε πως πνω απ το 90% της κοιντητας αυτς αφανστηκε. Αναφρθηκε και ο διος στην ολοκλρωση του πρκου μνμης στην πλατεα ελευθερας χωρς περαιτρω καθυστερσεις, «Εναι η ρα. Πρπει να γνει τρα», ανφερε χαρακτηριστικ. Εν αντστοιχη ταν η θση του για το Μουσεο Ολοκαυτματος αλλ και για την ονομασα κεντρικο δρμου της πλης σε λεωφρο των εβραων μαρτρων.

 

«Η Περιφρεια Κεντρικς Μακεδονας στηρζει την επιλογ και την πρταση να γνει ονοματοδοσα κεντρικο δρμου της πλης μας, γιατ πραγματικ μνο τσι τιμομε τελικ την μνμη των ανθρπων αυτν, να ονομαστε νας δρμος «Εβραων Μαρτρων».

 

Εναι η ρα, πρπει να γνει τρα κατληξε ο περιφερειρχης μνοντας παραπνω στην εξασφλιση απ την περιφρεια της ανπλασης γρω απ το μουσεο που θα αποτελσει να ευρωπακ τοπσημο.

 

«να μουσεο που θα ξεπερσει τα ρια της πλης και της χρας και οι επισκπτες του απ λη την Ελλδα και το εξωτερικ θα μαθανουν επιτλους τα πραγματικ ιστορικ γεγοντα. Γιατ το Ολοκατωμα, μη κνετε το λθος, δεν αφορ μνο τους Εβραους, αφορ ολκληρη την ανθρωπτητα»,

 

επε χαρακτηριστικ και αναφρθηκε στη σημαντικτατη ευθνη που χουν οι επμενες γενις να συνεχζουν να εξιστορον τα γεγοντα, να μθουν οι νες γενις την αλθεια για να μνει η μνμη ζωνταν στε να μην επαναληφθον τα λθη του παρελθντος.

 

 

Στη συνχεια η κατθεση στεφνων στο Μνημεο Ολοκαυτματος ξεκνησε με την κα. Ρνα Μπαρζιλι Ρεβχ ως εκπρσωπο των επιζησντων μελν της Ισραηλιτικς Κοιντητας Θεσσαλονκης ομρων στα ναζιστικ στρατπεδα συγκντρωσης.

 

 

Μετ οι μαθητς του Δημοτικο Σχολεου «Ιωσφ Νισσμ» της Ισραηλιτικς Κοιντητας Θεσσαλονκης φησαν να λουλοδι στο μνημεο στη μνμη των θυμτων του Ολοκαυτματος.

 

Ακολοθησε η κατθεση στεφνων απ εκπροσπους των αρχηγν των κομμτων, της Βουλς, της Τοπικς Αυτοδιοκησης,  εκπροσπους διπλωματικν, πρυτανικν, εκκλησιαστικν, στρατιωτικν αρχν και Σωμτων Ασφαλεας.

 

Η τελετ κλεισε με κατθεση στεφνων, την τρηση ενς λεπτο σιγς και τον Εθνικ μνο.

 

 

 

 

 

 

Το διο βρδυ, στο κατμεστο Μγαρο Μουσικς της πλης, πραγματοποιθηκε η εκδλωση στην οποα κεντρικς ομιλητς ταν ο Καθηγητς Ιστορας του Πανεπιστημου Columbia κ. Mark Mazower.

 

 

Ο Πρεδρος του Κεντρικο Ισραηλιτικο Συμβουλου Ελλδος, Πρεδρος  της Ισραηλιτικς Κοιντητας Θεσσαλονκης και Πρεδρος του Μουσεου Ολοκαυτματος Ελλδος, κ. Δαυδ Σαλτιλ  παρουσασε στο κοιν τον κεντρικ ομιλητ αναφροντας μεταξ λλων:

.


...
 
     
   
   
__
 
    Copyright Jewish Community of Thessaloniki, Greece. All rights reserved.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner.